SKS
tutkimus
 
takaisin etusivulle
 

 

yhteystiedot

Edith – suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot

 

Edith – suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tutkimus- ja julkaisuyksikkö, joka laatii korkeatasoisia, tieteelliset vaatimukset täyttäviä editioita suomalaisen kirjallisuuden klassikoista. SKS julkaisee ne sekä perinteisinä kirjoina että verkkojulkaisuina.

Työ aloitetaan Aleksis Kiven tuotannon kriittisillä editioilla. Nummisuutarit-komedian kriittinen editio on ilmestynyt painettuna kirjana 2010 ja kaikille avoimena digitaalisena editiona 2011. Nummisuutarit-editiosta on saatavilla myös yläkoululaisille ja lukiolaisille suunnattu oppimateriaali .

Kiven kirjeiden kriitinen editio on ilmestynyt painettuna kirjana 2012 ja Kullervon kriittinen editio ilmestyy painettuna kirjana 2014. Lisäksi tekeillä ovat editiot Aleksis Kiven näytelmistä Karkurit (2013–) ja Olviretki Schleusingenissa (2011–) sekä Kiven kolmesta lyhyestä komediasta (Kihlaus, Leo ja Liina, Selman juonet, 2012–).

Ajankohtaista

Variantti-verkoston seitsemäs vuosikollokvio järjestetään Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa torstaina 5.6. teemalla Tieteellinen editointi Suomessa. Kollokvion ohjelma: Variantti_kollokvio_2014_ohjelma.pdf. Vapaa pääsy.

The European Society for Textual Scholarship (ESTS) pitää XI vuosikonferenssinsa Helsingissä 30.10.–1.11.2014. Konferenssin teemana on Textual Trails. Transmissions of Oral and Written Texts. Konferenssi järjestetään nyt ensimmäistä kertaa Pohjoismaissa ja sen toivotaan kokoavan väkeä myös suomalaisista ja muista pohjoismaisista tutkijaverkostoista. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura on yksi konferenssin järjestäjistä. CFP_ESTS_Helsinki_2014.pdf (hakuaika on päättynyt).

Kanervala – Aleksis Kivi ja 1800-luvun runous III -seminaari 21.5.2014 klo 13.00 SKS:n juhlasalissa (Hallituskatu 1, Helsinki). Järjestäjinä SKS (Edith), Helsingin yliopisto (kotiaminen kirjallisuus) ja Kotimaisten kielten keskus. Ohjelma: Kanervala III.

Edith-yksikössä toimitettu Aleksis Kivi -korpus (SKS) on julkaistu Kielipankissa (2013).

RMN Newsletterin tekstuaalitieteellinen erikoisnumero Limited Sources, Boundless Possibilities. Textual Scholarship and the Challenges of Oral and Written Texts (No 7, December 2013, eds. Karina Lukin, Frog, Sakari Katajamäki) verkossa: http://www.helsinki.fi/folkloristiikka/English/RMN/RMN_7_Dec_2013_Limited_Sources_Boundless_Possibilities.pdf

Kriittiset editiot

Kriittiset editiot ovat alkuperäislähteisiin pohjautuvia julkaisuja, jotka koostuvat valitun teoksen tarkoin kriteerein valikoidusta ja toimitetusta tekstistä sekä sitä täydentävästä kommentaariosiosta.

Kommentaariosion artikkelit valottavat muun muassa teoksen julkaisuhistoriaa, vastaanottoa, tutkimustraditiota sekä laji- ja kielipiirteitä. Yksityiskohtaisempia selityksiä tarjotaan viitteissä, joissa esimerkiksi osoitetaan erilaisia tekstivariantteja ja kaunokirjallisia viittauksia sekä selitetään sanojen ja käsitteiden merkityksiä.

Verkossa avoimesti julkaistavat digitaaliset editiot mahdollistavat erilaisia vaihtoehtoisia tapoja tutkia kirjallisuutta.

Monissa sivistysmaissa kriittisillä editioilla on vakiintunut asema sekä tutkimuksen ja opetuksen että kirjallisuuden lukijoiden piirissä. Pohjoismaissakin tekstikriittisillä editioilla on pitkät perinteet. Viime vuosien kunnianhimoisia hankkeita ovat muun muassa Henrik Ibsen -editiot Norjassa ja Søren Kierkegaard -editiot Tanskassa. Suomalaisen kirjallisuuden varsinaisiin tekstikriittisiin editioihin voidaan lukea lähinnä hiljattain valmistunut J. L. Runebergin koottujen teosten tekstikriittinen editio sekä Zacharias Topelius -editioiden hanke.

2000-luvulla paine kotimaisen kirjallisuuden kriittisten editioiden toimittamiseen on kasvanut, sillä 1800-luvun klassikoiden kieli ja niiden edustama kulttuuri alkavat olla nykylukijalle vieraita. Klassikoiden tutkimusta vaikeuttaa puolestaan se, että monista teoksista on julkaistu erilaisia versioita, joita ei ole kartoitettu kunnolla. Kirjallisuuden kriittiset editiot ovat siten sekä kirjallisuuden harrastajia että tutkijoita palvelevaa perustutkimusta.

Edithin toimitusneuvosto ja toimituskunnat

Edithin toimintaa suunnittelee ja valvoo toimitusneuvosto, johon kuuluu asiantuntijoita kirjallisuuden ja lähitieteiden aloilta.

Editiokokonaisuuksia suunnittelevat niille nimetyt toimituskunnat, ja kullekin Edithin erillishankkeelle valitaan toimitus, joka koostuu päätoimittajasta, toimittajista ja muista asiantuntijoista.

Edithin toimitusneuvosto 2012–2014

    Professori Mari Hatavara, puheenjohtaja
    (Tampereen yliopiston kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden
    yksikkö)

    Lehtori Kukku Melkas, varapuheenjohtaja
    (Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden
    tutkimuksen laitos)

    Toimituspäällikkö Sakari Katajamäki, sihteeri
    (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Edith)

    Johtava editiotoimittaja Pia Forssell
    (Svenska litteratursällskapet i Finland, Zacharias Topelius Skrifter)

    Professori Sanna Karkulehto
    (Jyväskylän yliopiston taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos)

    Professori Lea Laitinen
    (Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja
    pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos)

    Pääsihteeri Tuomas M. S. Lehtonen
    (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura)

    Arkistonjohtaja Ulla-Maija Peltonen
    (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjallisuusarkisto)

    Professori Erkki Sevänen
    (Itä-Suomen yliopiston suomen kielen ja kulttuuritieteiden
    oppiaineryhmä)

Aleksis Kivi -editioiden toimituskunta

    Professori Jyrki Nummi
    (puheenjohtaja, Nummisuutarit-, Kullervo-
    ja Olviretki Schleusingenissa -editioiden päätoimittaja)
    (Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja
    pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos)

    Professori emeritus Juhani Niemi
    (varapuheenjohtaja,
    Kiven kirjeiden edition päätoimittaja)
    (Tampereen yliopiston taideaineiden laitos)

    Dosentti Pentti Paavolainen
    (Kihlaus – Leo ja Liina – Selman juonet -edition päätoimittaja)

    Tutkija Riitta Pohjola-Skarp
    (Karkurit-edition päätoimittaja)
    (Tampereen yliopiston Viestinnän, median ja teatterin yksikkö)

    Toimituspäällikkö Sakari Katajamäki (sihteeri)
    (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Edith)

    Tutkija Ossi Kokko
    (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Edith)

    Erikoistutkija Petri Lauerma
    (Kotimaisten kielten tutkimuskeskus)

Toimituksen henkilökunta:

    Sakari Katajamäki toimituspäällikkö, p. 0400 908 056

    Ossi Kokko, tutkija, p. 040 358 0517

    Karoliina Latola, tutkimusavustaja, p. 040 5397852

    Anna Pasanen, tutkimusavustaja, p. 040 5397852

    Sähköpostit: etunimi.sukunimi@finlit.fi.

Lisätietoja:

Toimituspäällikkö Sakari Katajamäki
SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURA
Tutkimusosasto
Edith – suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot
Hallituskatu 2 B (PL 259)
FI-00171 Helsinki
Puh 0400 908 056
Sähköposti: etunimi.sukunimi@finlit.fi.Edithin toimintaa ovat rahoittaneet Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Koneen Säätiö, Suomalais-Norjalainen kulttuurirahasto, Suomen Kulttuurirahasto ja WSOY:n Kirjallisuussäätiö.


 

linkkejä
Tekstuaalitieteiden sanasto
VARIANTTI
Nummisuutarit
Aleksis Kivi -korpus